נתיבים בין גוף ורוח

באנו לעולם כדי לחוות, ללמוד ולהתפתח.

אנחנו מזמנים לעצמנו את המציאויות וההתנסויות שיעשירו את מסענו ויעצימו את כוחנו לזהות ולבחור את בחירותנו באופן נקי ומדויק יותר ויותר.

לפעמים אנו נמצאים בהתנגדות למה שקורה במציאותנו, וחשים שזו התרחשות חיצונית הפועלת עלינו בעל כורחנו ומעבר לטווח השפעתנו. מן הפרספקטיבה של הרוח, אין דבר המגיע אלינו ללא הזמנה מאיתנו, אך ההזמנה עשויה להיות מחלקים תת מודעים עמוקים, שבלתי נגישים להכרתנו.

כאשר אנחנו נולדים, אנחנו באים לעולם עם מצפן, שיודע לכוון אותנו ללכת בנתיב ההגשמה הייחודי שלנו. מצפן זה הוא עולם הרגש שלנו. הוא המתווך בין ההתרחשויות הפנימיות והחיצוניות שלנו. הוא מורה לנו בעומק מה “שלנו” ומה “לא שלנו”. אם אין מקום בילדותנו לביטוי מלא ועיבוד בריא של הרגשות שלנו, אנחנו מפרידים אותם מהמרחב שלנו. במצב זה המצפן שלנו נפגע ואנחנו עשויים להתגלגל לנתיבים שמצמצמים אותנו.

הקשיים שאנו מזמנים לחיינו הם למעשה קריאה עמוקה של החלקים שלנו שהפרדנו מעצמנו, להשיבם אלינו ולחזור להיות שלמים.

תהליך של ריפוי ואינטגרציה רגשית משיב את חוויית הסנכרון בינינו לבין העולם. דרך זו מזהה שמה שמגיע לפתחנו הוא מענה למשאלותינו העמוקות ביותר, בשביל לסייע לנו בתהליך הלמידה וההתפתחות שלנו. זוהי חוויה של עוצמה פנימית וידיעה שאנחנו אלה המכוונים ומנתבים את המציאות שלנו. בין אם בקושי או בקלות, בשפע או במחסור, בשמחה או בצער, מציאותנו היא שלנו לבחור ולהתפתח בתוכה.