Category Archives: מאמרים

חמשת שערי הריפוי

חמשת שערי הריפוי

האדם הוא השתלשלות אנרגטית המתחילה מן הרבדים הגבוהים, הרוחניים, והרחוקים יותר מן הגוף הגשמי, ועד לרבדים הדחוסים, הפיזיולוגיים. ככל שהווים באנרגיה…