מושגים

אהבה – קבלת מהות מסוימת כפי שהיא ורצון בטובתה
אחדות – חיבור עם של הוויה עם אדם אחר
אחריות – הובלת המציאות באופן מודע ובחירי
אמונה – תפיסה בסיסית שלאורה אדם מכוון את עצמו
אמונה מגבילה – תפיסה ביחס לעצמו או לעולם המצמצמת אותנו ומחלישה את כוחנו הבורא
אמונה מעצימה – תפיסה ביחס לעצמנו או לעולם המרחיבה אותנו ומחזקת את כוחנו הבורא
אנרגיה מינית – כח החיים הנוצר מהקטביות שבין האנרגיה הזכרית והנקבית
אנרגיה זכרית – מלשון “זכרון” של המציאות הרוחנית. האנרגיה שמחיה את עולם החומר ברוח חיים
אנרגיה נקבית – מלשון “לנקוב” אנרגיה מגובשת לכדי חומר- ממשות שניתן לנקוב בשמה
אשליה – בריחה ממפגש עם המציאות הפנימית שלנו באמצעות רעיון שמסיח את הדעת ממנה
בחירה – פתיחת ערוץ מסוים
בריאותסנכרון משותף של כל הרבדים של האדם לכיוון של מימוש והגשמה עצמית
דיבור – קריאה בשמה של מהות רוחנית בכדי להגשימה לכדי דבר ארצי
הגשמה – הבאה לידי מציאות גשמית של כוחות רוחניים
הדדיות – סימטריה רגשית במערכת יחסים, בה כל אחד מכוון לפגוש, להכיל ולחזק את השני
הווה – הרגע הטומן בחובו את אפשרות הבחירה החופשית
היעדר – חוויית חוסר נגישות של משאב מסוים עבורנו
הכלה – קבלת הצמצום כפי שהוא כשלב התפתחותי
הקשבה – פתיחות לשמוע מסר חדש ללא חסמים ונקודות מוצא ראשוניות
השראה – נביעה של ידיעה פנימית מתוך חיבור למהותנו הגבוהה ולייעודנו
התאהבות – הרגשת שלמות בחיבור עם אדם אחר
התמרה – הגבההת התדר של ממשות מסוימת
התנגדות – דחיה של מציאות מכאיבה
זוגיות מכאיבה – מערכת יחסים זוגית, בה כל אחד מבני הזוג פועל מהחסרים הרגשיים שלו, באופן שמכאיב לבן הזוג שלו
זוגיות מעצימה – מערכת יחסים זוגית, בה כל אחד מבני הזוג מרפא ומגשים את עצמו, ומכוון לסייע לבן הזוג שלו בריפוי וההעצמה שלו
זיהוי – הבחנה במתחרש בגוף, בנפש ובנשמה
זימון – הוויה בתדר הפנימי של המציאות החיצונית שאנו רוצים להביא לפתחנו
חוויה – התנסות במכלול הרגשות והמחשבות שמציפה בנו מציאות מסוימת
חוק המשיכה – המשיכה של מהויות דומות אחת לשניה- כולל מסות, מחשבות, רגשות וכוונות
חוק המשיכה ההופכי – משיכה בין מהויות הפוכות- משיכה של מהות מגולמת אל מהותה הבלתי מגולמת
חוקים רוחניים – מנגנוני הפעולה של מימד הרוח, אשר מתבטאים ומשתקפים בעולם החומר
חיים – אנרגיה רוחנית הנסוכה בתוך ממשות ארצית
ייחודיות – הסכמה להביא חידוש המזיז את המציאות מן המקום שהיא היתה בה
יצירה – נסיכת רוח בחומר המביאה לממשות חדשה במימד ארצי
יצר – המשיכה בין האנרגיות המיניות שבגבר ובאישה להתחבר לכדי יצירה חדשה
כאב – איתות של הגוף או הנפש על קיומו של פצע בלתי מאוחה
כבוד – נתינת תוקף לחלק הבורא באדם אחר
כוונה – שליחה בחירית של כוח חיים לכיוון מסוים
כח חיים – הכח הפועם בתוך האדם, המניע אותו לחוות, ללמוד ולהגשים את עצמו
כסף – מטבע המסמל את האמון של בני האדם בשיתוף פעולה על ידי החלפת משאבים בקנה מידה נרחב
מחזוריות – מעבר פאזות של משאבים הנותנים תועלת שונה עבור יצורים שונים בזמנים שונים
מחלה – התרחשות המתחוללת בתוך גופנו, שמאותתת לנו על חוסר סנכרון שלנו עם עצמנו
מעגל רשע – דפוס של התנגדות שמביאה עוד התנגדות, שהולכת ומעצימה את עצמה
מציאותשיקוף גשמי למערך הפנימי שלנו
נוכחות – מכלול ההוויה שלנו וערות לפוטנציאל הרוחני הטמון ברגע ההווה
נוכחות מזמינה – כאשר אנחנו שלמים עם עצמנו, ואנו מזמינים אדם אחר למפגש הדדי ומעצים
ניקוי – השלת קליפות הפחד וההיסוס מעל לתבנית הרשומה של האדם
נראות – חוויה של קיום ונתינת תוקף למכלול חלקינו
סבל – חוויית מצוקה הנובעת מכאב פיזי, רגשי או רוחני
סנכרון – התיישרות כל המרכיבים שלנו לכיוון משותף
עבר – מכלול החוויות שנחקקו במציאות והתגבשו לכדי אנרגיה חומרית
עמדה – בחירת זווית השקפה על המציאות ללא צורך בהשגת תוקף חיצוני
עמדה מופעלת – כאשר תנועה של אדם כלפינו מעוררת את כאבנו, ואנו פועלים מאותו הכאב
עמל – השקעת אנרגיה מאומצת לשם השגת דבר מה
עתיד – מארג אפשרויות ההתרחשות שמציאות מסוימת מחזיקה בתוכה
פצע – חותמה של פגיעה במרכיב מתוך המכלול האנושי בשל הפעלת כח מנוגד אליו או היעדר הכוחות הדרושים לשגשוגו
פרספקטיבה – נקודת המבט שממנה מתבוננים על המציאות והאתגרים שזימנו לעצמנו
פרספקטיבה התפתחותיתזיהוי הלימוד שאנו למדים מחוויית מציאות מסוימת
צומת – נקודה המאפשרת בחירה בין כמה נתיבים
קוהרנטיות – עקביות של השדר שאנו משדרים מרבדים שונים שלנו
קורבנות – ייחוס כוח פוגעני לגורם חיצוני מאיתנו, שאין בכוחנו להשפיע עליו
ראייה – תפיסת השורשים הרוחניים של המתרחש במציאות הארצית
רגש – התנועה הפנימית שאנו חווים ביחס לאינטראקציה עם המציאות
ריפוי – שיבת תבניתו הרשומה של האדם לפעום כהווייתו השלמה
רצון – נתיב ההגשמה של האדם
שחרור – פריצת מהלך תודעה חדש
שיקוף – ראיית המציאות החיצונית כמראה של המציאות הפנימית
שלווה – תפיסה מרחבית של הזמן ושל המיקום שבהם מונחות התרחשויות ללא מאבק להזיז דברים מן העתיד אל ההווה
שליחות – פתיחת ערוץ ההזנה הרוחנית שלנו לנתב כוח חיים אל אדם אחר
שפע – זרימה של משאבים מזינים עבור הקיום, המימוש וההגשמה שלשמם באנו לעולם
תדר – האנרגיה שאדם או ישות אחרת מקרינים, שמושך אליו חזרה את אותו גוון אנרגיה
תודעה – הסיפור הפנימי שאנו מספרים לעצמנו ביחס לזהותנו ולמקומנו בעולם
תוקף – נתינת אמון בכוחה של הבחירה הפנימית