נוכחות

פורסם בתאריך
« חזרה לאינדקס המושגים

מכלול ההוויה שלנו וערות לפוטנציאל הרוחני הטמון ברגע ההווה.

« חזרה לאינדקס המושגים