Tag Archives: ריפוי

בריאות וריפוי

בריאות וריפוי

באיזו מידה אנו משפיעים על מצבנו הבריאותי? מה הקשר בין חיוניות הנפש שלנו לבריאות הגוף שלנו? מהו תהליך של מחלה…

חמשת שערי הריפוי

חמשת שערי הריפוי

האדם הוא השתלשלות אנרגטית המתחילה מן הרבדים הגבוהים, הרוחניים, והרחוקים יותר מן הגוף הגשמי, ועד לרבדים הדחוסים, הפיזיולוגיים. ככל שהווים באנרגיה…